Clarificări privind modul de completare al fișei de înscriere în anul școlar 2009-2010

Înapoi la noutăți

   Modul de completare al Fișei de înscriere în Anul Școlar 2009-2010 (format pdf)
  Algoritmul de repartizare în licee
 
Mai jos este prezentat,  conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee,  modul de completare al Fișei de înscriere în Anul Școlar 2009-2010:
 • 1. Observație: Câmpul Nr.înreg, care se găsește în partea dreaptă - sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fișa de înscriere în momentul depunerii ei.
 • 2. Se completeaza urmatoarele câmpuri în fișa de înscriere:
  • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
  • Data nașterii (câmp obligatoriu)
  • Numele (câmp obligatoriu)
  • Init. tatălui (câmp obligatoriu) - inițala tatălui
  • Prenumele (câmp obligatoriu)
  • Cod județ - cod școală proveniență (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuțe. În primul set se introduce codul județului iar în al doilea set se introduce codul școlii de proveniență. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul județului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul școlii de proveniență). Codul școlii de proveniență se găsește în broșura editată de inspectoratul școlar județean sau în lista școlilor din secțiunea Planul de școlarizare 2009, când aceasta va fi publicată.
  • Denumire (câmp obligatoriu) - reprezintă numele școlii de proveniență.
  • Media teze naționale (câmp obligatoriu) - media generală obținută de candidat la tezele cu subiect unic susținute în clasele a VII-a și a VIII-a.
  • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) - media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
  • Media admitere (câmp obligatoriu) - media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare. Media de admitere este egală cu

   unde:
   TU=media generală obținută la tezele cu subiect unic susținute în clasele a VII-a și a VIII-a (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, media de la tezele cu subiect unic se înlocuiește cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 se va înlocui cu media de la testele naționale, iar pentru absolvenții din 2008 se va înlocui cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a);
   ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   MA=media de admitere.
  • Notă teze naționale limba română VII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de limba română pe semestrul 1 din cls. a VII-a.
  • Notă teze naționale limba română VII 2 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de limba română pe semestrul 2 din cls. a VII-a.
  • Notă teze naționale limba română VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de limba română pe semestrul 1 din cls. a VIII-a.
  • Notă teze naționale limba română VIII 2 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de limba română pe semestrul 2 din cls. a VIII-a.
  • Notă teze naționale matematică VII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de matematică pe semestrul 1 din cls. a VII-a.
  • Notă teze naționale matematică VII 2 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de matematică pe semestrul 2 din cls. a VII-a.
  • Notă teze naționale matematică VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de matematică pe semestrul 1 din cls. a VIII-a.
  • Notă teze naționale matematică VIII 2 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de matematică pe semestrul 2 din cls. a VIII-a.
  • Disciplina la alegere (câmp obligatoriu) - se va completa disciplina la care se vor susține tezele naționale. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie.
  • Notă teze naționale istorie/geografie VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de istorie/geografie pe semestrul 1 din clasa a VIII-a.
  • Notă teze naționale istorie/geografie VIII 2 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la tezele naționale la proba de istorie/geografie pe semestrul 2 din clasa a VIII-a.
  • Notă teze naționale limba maternă VII 1 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naționale la limba maternă pe semestrul 1 din clasa a VII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Notă teze naționale limba maternă VII 2 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naționale la limba maternă pe semestrul 2 din clasa a VII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean și va fi același cu cel de la câmpul Notă teze naționale limba maternă VII 1.
  • Notă teze naționale limba maternă VIII 1 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naționale la limba maternă pe semestrul 1 din clasa a VIII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean și va fi același cu cel de la câmpul Notă teze naționale limba maternă VII 1.
  • Notă teze naționale limba maternă VIII 2 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naționale la limba maternă pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean și va fi același cu cel de la câmpul Notă teze naționale limba maternă VII 1.
  • Notă la proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii și o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broșura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Opțiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opțiunilor alese de candidat. Ordinea opțiunilor de pe fișa este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Fiecare opțiune este formată din 3 cifre. Codul opțiunilor se preiau din broșura editată de inspectoratul școlar județean sau din listele care se vor găsi în secțiunea Planul de școlarizare 2009.
  • Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.
  • Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.
  • Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.

  Pentru informații suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieți în secțiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).