Clarificări privind algoritmul de repartizare în licee 2009

Înapoi la noutăți

   Algoritmul de repartizare în licee (format pdf)
  Modul de completare al fișei de înscriere în anul școlar 2009-2010
 
Mai jos este prezentat algoritmul de repartizare în licee 2009, realizat conform metodologiei oficiale de desfășurare a admiterii în licee.
 • 1. Repartizarea se face ordonând candidații în județul respectiv descrescător, după medii, încercându-se plasarea fiecărui candidat, începând de la cel cu media cea mai mare pâna la cel cu media cea mai mică, la una din opțiunile exprimate.
  Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii: media de admitere, media generală obținută la tezele cu subiect unic, media generală de absolvire a claselor V-VIII, media notelor obținute la proba de limbă și literatură română din cadrul tezelor cu subiect unic, media notelor obținute la proba de matematică din cadrul tezelor cu subiect unic și media notelor obținute la proba de limbă maternă din cadrul tezelor cu subiect unic, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art.10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.

  Media de admitere este egală cu

  unde:
  TU=media generală obținută la tezele cu subiect unic susținute în clasele a VII-a și a VIII-a (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, media de la tezele cu subiect unic se înlocuiește cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 se va înlocui cu media de la testele naționale, iar pentru absolvenții din 2008 se va înlocui cu media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a);
  ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
  MA=media de admitere.


 • 2. Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere.
  Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

  Exemplu: se verifică prima opțiune a candidatului curent; in cazul în care opțiunea este validă și mai există locuri la această opțiune, este considerat admis la această opțiune și se trece la următorul candidat; altfel se verifică a doua opțiune de pe fișă, etc.

  Observație:   O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există sau opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o.

 • 3. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.
  Situația poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.
  Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

  Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste !


Observați că nu poate exista situația în care un candidat să fie declarat nerepartizat iar la una din opțiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât el.

Pentru informații suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieți în secțiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).