Întoarcere la harta județelor
Rapoarte - județul PRAHOVA
Candidați și locuri în județul PRAHOVA
Lista specializărilor pentru județul PRAHOVA
Lista candidaților înscriși în județul PRAHOVA
Lista școlilor din județul PRAHOVA
Lista candidaților care provin din județul PRAHOVA
Lista liceelor din județul PRAHOVA
 

Candidați repartizați și nerepartizați în/din județul PRAHOVA
Lista repartizaților în județul PRAHOVA
Lista nerepartizaților în județul PRAHOVA
Lista repartizaților care provin din județul PRAHOVA
Lista nerepartizaților care provin din județul PRAHOVA

Liste ordonate alfabetic pentru județul PRAHOVA
Lista candidaților care provin din județul PRAHOVA
Lista candidaților înscriși în județul PRAHOVA

Candidați din alte județe
Lista candidaților din alte județe în județul PRAHOVA
Lista repartizaților din alte județe în județul PRAHOVA
 
Lista nerepartizaților din alte județe în județul PRAHOVA
 

Sumarizări în județul PRAHOVA
Lista locurilor libere din județul PRAHOVA
Specializările ordonate după ultima medie
Statistică număr total de locuri în județul PRAHOVA