Metodologie

 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
Ordinul nr. 4.317/21.05.2020