Metodologie

 
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
Ordinul MEN nr. 4794