Metodologie

 
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
ORDIN pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educa?iei na?ionale ?i cercetării ?tiin?ifice nr. 5077/2016 privind organizarea ?i desfă?urarea admiterii în învă?ământul liceal de stat pentru anul ?colar 2017-2018
 
Anexa - Modificări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educa?iei na?ionale ?i cercetării ?tiin?ifice nr. 5077/2016 privind organizarea ?i desfă?urarea admiterii în învă?ământul liceal de stat pentru anul ?colar 2017-2018
 
ORDIN privind organizarea ?i desfă?urarea admiterii în învă?ământul liceal de stat pentru anul ?colar 2017-2018
 
ORDIN pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educa?iei na?ionale nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018
 
ORDIN pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului educa?iei na?ionale ?i cercetării ?tiin?ifice nr. 5069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învă?ământul profesional de stat pentru anul ?colar 2017-2018