Metodologie

 
Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal ?i profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016
 
Anexa 1 - CALENDARUL ADMITERII 2015
 
Anexa 2 - CALCUL MEDIE ADMITERE 2015