Clarificări privind modul de completare al fişei de înscriere în anul şcolar 2015-2016

înapoi la noutăţi

   Modul de completare al Fişei de înscriere în Anul şcolar 2015-2016 (format pdf)
  Algoritmul de repartizare în licee
 
Mai jos este prezentat,  conform metodologiei oficiale de desfăşurare a admiterii în licee,  modul de completare al Fişei de înscriere în Anul şcolar 2015-2016:
 • 1. Observaţie: Câmpul Nr.înreg, care se găseşte în partea dreaptă - sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa de înscriere în momentul depunerii ei.
 • 2. Se completeaza urmatoarele câmpuri în fişa de înscriere:
  • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
  • Data naşterii (câmp obligatoriu)
  • Numele (câmp obligatoriu)
  • Init. tatălui (câmp obligatoriu) - iniţala tatălui
  • Prenumele (câmp obligatoriu)
  • Cod judeţ - cod şcoală provenienţă (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuţe. în primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru Bucuresti se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau în lista şcolilor din secţiunea Planul de şcolarizare 2015, când aceasta va fi publicată.
  • Denumire (câmp obligatoriu) - reprezintă numele şcolii de provenienţă.
  • Media evaluare naţională (câmp obligatoriu) - media generală obţinută de candidat la evaluarea naţională susţinută în clasa a VIII-a.
  • Media teze naţionale - media candidatului la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru seriile 2008 si 2009 (respectiv media la testele naţionale pentru seriile 2004-2007).
  • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) - media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
  • Media admitere (câmp obligatoriu) - media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare. Media de admitere este egală cu
    

   unde:
   EN=media obţinută la evaluarea natională susţinută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii din perioada 2004-2007 media de la testele naţionale, pentru absolvenţii din 2008 si 2009 media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a)
   ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   MA=media de admitere.
  • Notă evaluare naţională limba română / Notă teze naţionale limba română VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obţinută la evaluarea naţională la limba română sau nota candidatului la tezele naţionale la proba de limba română pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naţionale limba română VIII 2 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de limba română pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă evaluare naţională matematică / Notă teze naţionale matematică VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă reprezintă nota candidatului obţinută la evaluarea naţională la matematică sau nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de matematică pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naţionale matematică VIII 2 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de matematică pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Disciplina la alegere - se va completa disciplina la care se vor susţine tezele naţionale. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de istorie/geografie pe semestrul 1 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de istorie/geografie pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă evaluare naţională limba maternă / Notă teze naţionale limba maternă VIII 1 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la evaluarea naţională la limba maternă sau la tezele naţionale la limba maternă pe semestrul 1 din clasa a VIII-a (pentru seria precedentă 2009 inclusiv). Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
  • Notă teze naţionale limba maternă VIII 2 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naţionale la limba maternă pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean şi va fi acelaşi cu cel de la câmpul Notă teze naţionale limba maternă VIII 1. (seria precedentă 2009 inclusiv)
  • Notă la proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
  • Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
  • Cultul Religios – pentru ca titularul fişei să participe la orele de Religie, se bifează cu X căsuţa din dreptul acordului “Doresc participarea titularului prezentei fişe la orele de Religie” şi se completează în continuare numele cultului religios
  • Opţiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau din listele care se vor găsi în secţiunea Planul de şcolarizare 2014.
  • Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.
  • Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.
  • Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.

  Pentru informaţii suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieţi în secţiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).