Metodologie

 
Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)
 
ORDIN nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015
 
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 (Anexa nr. 1 la Ordin nr. 4925/2013)
 
Modul de calcul al mediei de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 (Anexa nr 2. la Ordin nr. 4925/2013)