Noutăți

 
 •  
 • 22 iulie 2011:  Rezultatele celei de-a II-a repartizari în licee ADLIC 2011. 
 •  
 • 12 iulie 2011:  Rezultatele repartizarii în licee ADLIC 2011. 
 •  
 • 7 iulie 2011:  Au fost actualizate rapoartele privind Ierarhia la nivel județean/ a municipiului București. Modificările apărute sunt în rapoartele care prezintă informații statistice privind candidații proveniți din alte județe.
 •  
 • 29 iunie 2011:  A fost publicată Ierarhia la nivel județean/ a municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.
 •  
 • 23 iulie 2012:  Rezultatele celei de-a II-a repartizari în licee ADLIC 2012. 
 •  
 • 13 iulie 2012:  Rezultatele actualizate ale repartizarii în licee ADLIC 2012. 
  NOTĂ: Repartizarea absolvenților din județul Neamț a fost modificată după afișarea pe internet a rezultatelor repartizarii computerizate, urmare a adresei nr. 7426/13.07.2012, prin care ISJ Neamț a solicitat corectarea unei erori materiale comise de comisia județeană de admitere, care a introdus în aplicația informatică pentru admiterea computerizată 28 de locuri, în loc de 56, la Colegiul Tehnic "Miron Costin" din Roman, profilul Servicii, domeniul Turism și alimentație, cod 190.
 •  
 • 9 iulie 2012:  Au fost actualizate rapoartele privind Ierarhia la nivel județean/ a municipiului București. Modificările apărute sunt în rapoartele care prezintă informații statistice privind candidații proveniți din alte județe.
 •  
 • 4 iulie 2012:  A fost publicată Ierarhia la nivel județean/ a municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.
 •  
 • 12 iunie 2012:  În secțiunea Planul de școlarizare 2012 au fost publicate listele cu specializările, liceele și școlile din județe, precum și numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee 2012.
   Datele sunt parțiale si pot suferi modificări.
 •  
 • 12 iunie 2012:  Au fost publicate Ghidul admiterii computerizate și clarificări privind Algoritmul de repartizare în licee 2012.
 •  
 • 12 iunie 2012:  Site-ul ADMITERE 2012 a fost publicat. 

  Site-urile Admitere 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011 sunt disponibile în continuare la această adresă (Admitere 2004), această adresă (Admitere 2005), această adresă (Admitere 2006), această adresă (Admitere 2007), această adresă (Admitere 2008), această adresă (Admitere 2009), această adresă (Admitere 2010), și această adresă (Admitere 2011).


 •  
 • Modul de completare al fișei de înscriere în anul școlar 2012-2013