Metodologie

 
Ordin nr. 5166/29.08.2008 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare și a calendarului admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2009-2010
 
Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2009-2010 (anexa 1 la OMECT nr. 5166 din 29.08.2008)
 
Calendarul admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2009-2010 (anexa 2 la OMECT nr. 5166 din 29.08.2008)
 
Metodologia de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a în anul școlar 2008-2009 (anexa 2 la OMECT nr. 5164/29.08.2008)