Clarificări privind modul de completare a fișei de înscriere în anul școlar 2004-2005

Înapoi la noutăți

   Modul de completare a Fișei de înscriere în Anul Școlar 2004-2005 (format pdf)
  Algoritmul de repartizare în licee și școli de arte și meserii
 
Mai jos este prezentat,  conform metodologiei oficiale de desfășurare a testelor naționale și a admiterii în licee,  modul de completare a Fișei de înscriere în Anul Școlar 2004-2005:
 • 1. Informații generale:
  • Formularele se completează cu majuscule
  • A nu se depăși căsuțele alocate
  • Completați cu atenție
 • 2. Verificările necesare:
  • Verificați corectitudinea notelor, calculul mediei (atenție, se caculează prin trunchiere, nu rotunjire !), și a codurilor aferente liceelor și școlilor de arte și meserii / de ucenici pentru care ați optat
  • Părintele este obligat să verifice corespondența dintre fișa originală și fișa de control tipărită de sistem
  • La afișarea listelor de candidați pentru licee și școli de arte și meserii, (înainte de repartizare) verificați corectitudinea informațiilor

  • ATENȚIE!!
   MEDIA DVS. SE CALCULEAZA PRIN TRUNCHIERE, ȘI NU PRIN ROTUNJIRE: Ex: nota 7.757 = nota 7.75
 • 3. Mod de completare:
  • Informați-vă la diriginți și inspectorate asupra numarului minim de opțiuni ce pot fi completate
  • Asigurați-vă că ați completat un număr suficient de opțiuni.
  • Atenție la prioritizarea opțiunilor! Prima opțiune scrisă este și prima luată în considerare
  • Pe fișe nu trebuie să existe coduri duble (al doilea se anulează automat)
  • Un candidat nu poate opta pentru o specializare cu limba maternă alta decât română, decât dacă a trecut proba la limba respectivă.
  • Un candidat nu poate opta pentru o specializare bilingvă, decât dacă au susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul specializării.
 • 4. Sfaturi pentru completarea fișelor:
  • Completați opțiunile ținând cont de media Dvs., de șansele reale de a fi admis la un anumit liceu / școală de arte și meserii, și nu în ultimul rând de preferințe
  • De exemplu, puteți completa primele 5 opțiuni cu liceele la care media de admitere în anii anteriori a fost superioară mediei Dvs., următoarele 20 de opțiuni cu licee la care aveți șanse reale de admitere, și restul opțiunilor cu liceele rămase.
 • 5. Observație: Câmpul Nr.înreg, care se găsește în partea dreaptă - sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fișa de înscriere în momentul depunerii ei.
 • 6. Se completeaza urmatoarele câmpuri în fișa de înscriere:
  • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
  • Data nașterii (câmp obligatoriu)
  • Numele (câmp obligatoriu)
  • Init. tatălui (câmp obligatoriu) - inițala tatălui
  • Prenumele (câmp obligatoriu)
  • Cod județ - cod școală proveniența (câmp obligatoriu) - se observă că sunt două seturi de căsuțe.În primul set se introduce codul județului iar în al doilea set se introduce codul școlii de proveniență. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul județului VS (pentru Bucuresti se va completa cu B) iar celălalt câmp se completează cu codul școlii de proveniență). Codul școlii de proveniență se va lua din broșura editată de inspectoratul școlar județean sau din lista școlilor care se găsește în secțiunea Planul de școlarizare 2004.
  • Denumire (câmp obligatoriu) - reprezintă numele școlii de proveniență.
  • Media teste naționale (câmp obligatoriu) - media candidatul obținută la testele naționale.
  • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) - media candidatului obținută pe parcursul celor 4 ani de studiu.
  • Media admitere (câmp obligatoriu) - media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare. Media de admitere este egală cu

   unde:
   TN=media generală obținută la testele naționale (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv, media de la testele naționale se înlocuiește cu media de la examenul de capacitate);
   ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
   MA=media de admitere.
  • Notă teste naționale limba română (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la testele naționale la proba de limba română.
  • Notă teste naționale matematică (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la testele naționale la proba de matematică.
  • Notă teste naționale istorie/geografie (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obținută la testele naționale la proba de istorie/geografie.
  • Notă teste naționale/proba de limba maternă - este compus din două zone: o zonă destinată codului limbii si o zonă destinată notei primite de candidat la testele naționale/proba de limbă maternă. În cazul în care candidatul a susținut testul national de limbă maternă, nota va participa la calculul mediei de admitere. În cazul în care candidatul a susținut proba de limbă maternă, această notă nu va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii se ia din brosura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: o zonă destinată codului limbii și o zonă destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii se ia din broșura editată de inspectoratul școlar județean.
  • Opțiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opțiunilor alese de candidat. Ordinea opțiunilor de pe fișa este semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni. Fiecare opțiune este formată din 3 cifre. Opțiunile se va lua din broșura editată de inspectoratul școlar județean sau din listele care se găsesc în secțiunea Planul de școlarizare 2004.
  • Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.
  • Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.
  • Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.
 • 7. Câteva verificări efectuate de sistem:
  • Sistemul informatic verifică:
   • Câmpurile obligatorii sunt completate:
    • nr. si data de inregistrare a fișei de înscriere
    • CNP
    • nume
    • inițiala tatălui
    • prenume
    • sex (valori valide: M si F)
    • data nasterii
    • școala de proveniență
    • media de la testele naționale, media claselor 5-8, media la limba română de la testele naționale, nota la matematică de la testele naționale.
    • Număr de opțiuni declarate a fi completate
   • Datele calendaristice sunt valide
   • Codul numeric personal este valid: data nașterii din CNP este conformă cu data nașterii, cifra sexului este corectă.

   • În caz că CNP nu este valid, sistemul avertizează, dar permite operatorului să salveze fișa, deoarece codurile numerice personale pot fi pur si simplu gresite (de ex. de către poliție).
   • Limbile moderne sunt valide
   • Limba modernă secundară este diferită de limba modernă principală.
   • Codul școlii de proveniență este valid / școala de proveniență este recunoscută de către sistem ca fiind validă
   • Validitatea intervalului notelor (între 5 si 10)
   • Corectitudinea mediei după regula MA = ( TN + ABS) / 2,
    Unde: MA = Media de admitere, TN = Media la testele naționale, ABS = Media generală de absolvire a claselor V-VIII
   • Numărul de opțiuni declarat pe fișă este egal cu cel real
   • Numărul real de opțiuni, ca si numărul declarat de opțiuni, este mai mare decât zero
   • Fiecare opțiune este un cod de opțiune valid, corespunzător unei specializări a unei unități de învățământ din județ
   • Un cod de opțiune nu apare de mai multe ori. Dacă un cod apare de mai multe ori, se ia in considerare doar prima apariție, iar celelalte apariții se anulează.
   • Fiecare candidat să fie înscris o singură dată in sistem
   • Candidații care nu au înscrisă pe fișă media obtinută la testele naționale la proba de limba maternă, sau nota de la testul de limba maternă, susținut conform prevederilor Art.10 din Anexa I la OM 5514/21.11.2003 , nu pot opta pentru înscrierea la unitati de învațământ cu predare în limba minoritatilor nationale. Acest lucru se verifică in momentul efectuării repartizării (opțiunile nu le sunt anulate, dar candidatul nu va fi distribuit la acele opțiuni, indiferent de notele obținute).
   • Candidații care nu au înscrisă pe fișă media obtinută la proba de verificare a cunostințelor la limba modernă, susținut conform prevederilor Art.11 din Anexa I la OM 5514/21.11.2003 , nu pot opta pentru specializări bilingve.

  Pentru informații suplimentare sau pentru eventualele nelămuriri va rugăm să ne scrieți în secțiunea forum a Portalului Educational SEI (http://portal.edu.ro).

  Actualizat la data de 10 iunie 2004.